086-21-51981227 [email protected]

קוד קריסטל יכול לספק את המדבקות קריקטורה מיוחד לילדים. כל החומרים אינם רעילים, בטוחים מאוד לילדים.

ואנחנו לאמץ את דבק נשלף עבור המדבקות, כי המדבקות הם קלופים בקלות ללא שאריות שמאלה ניתן לעשות בה שימוש חוזר.

הדפסה באיכות גבוהה שלנו טכני יכול לספק צבע מלא הדפסה עבור המדבקות כדי להפוך את המדבקות יותר אטרקטיבי לילדים.